Zmiana trasy Memoriału w Wieliczce

Organizatorzy PLATINUM 3. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza musieli skorygować trasę odcinka specjalnego nr 1 i 3 ze startem w Podolanach koło Gdowa. Po korekcie odcinek liczy 4,34 km (pierwotnie miał mieć 7,38 km) i kończy się przed wsią Kobylec, a nie przed Łapanowem.  Aktualną mapkę tej próby sportowej podaje strona internetowa www.superos.pl w zakładce KIBICE – informuje Paweł Owczyński, dyrektor zawodów, organizowanych przez Automobilklub Krakowski.

Ze względu na termin druku, w wydanym na Memoriał informatorze „SuperOes” nr 44 nie mogła zostać uwzględniona ta korekta.

http://www.superos.pl/dokumenty/os_1_3_podolany2019.jpg